Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
AUTO - Evžen Myslivec s.r.o., Václava Majera 2666, 440 01 Louny, tel.: +420 415 652 360
 

Etický kodex a whistleblowing

Etický kodex

Společnost VWFS se při výkonu své činnosti a poskytování finančních služeb svým zákazníkům řídí etickými pravidly a závazky integrity skupiny Volkswagen Group stanovenými Etickým kodexem VWFS.
AUTO - Evžen Myslivec s.r.o. se zavázal při zprostředkování finančních produktů VWFS dodržovat závazná etická pravidla skupiny Volkswagen stanovená pro obchodní partnery v Business Partners Code of Conduct.
Etický kodex VWFS a Business Partners Code of Conduct naleznete na internetových stránkách https://www.vwfs.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex.html

Whistleblowing

Pokud se domníváte, že při činnosti AUTO - Evžen Myslivec s.r.o. pro VWFS došlo k porušení pravidel vyplývajících z Etického kodexu VWFS nebo Business Partners Code of Conduct, můžete takovéto porušení oznámit společnosti VWFS prostřednictvím whistleblowing systému koncernu Volkswagen Group. Podrobnosti naleznete https://www.vwfs.com/en/corporate-responsibility/whistleblower-system.html.